Bankene kan stoppe kapitalflukt fra fattige land

Authors: Kari K. Heggstad & Odd-Helge Fjeldstad
Publisher: Forskning
Date: January 2013

Abstract:

Terrorfinansiering, plyndring av statskassen og skattesnyteri er eksempler på aktiviteter som kan knyttes til ulovlige pengestrømmer fra utviklingsland.

Penger som kriminelle organisasjoner, internasjonale selskaper og privatpersoner lurer ut av fattige land kunne alternativt ha blitt brukt til å skape økonomisk vekst og bedre livsvilkår for befolkningen.